13 juli 2023

Beleid Frisse Scholen

Het beleid Frisse Scholen is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In dit programma zijn eisen opgesteld ten aanzien van 5 thema's: energie, temperatuur, licht-, lucht- en geluidskwaliteit in schoolgebouwen. Het doel is om een binnenmilieu te bekomen waarin - op duurzame wijze - gezond en comfortabel onderwijs kan worden genoten en gegeven. Het programma biedt een referentie- en toetsingskader met concrete eisen of beoordelingscriteria op gebied van de voorgenoemde thema's. Om keuzes in bouw- of renovatieprojecten te vergemakkelijken is er gekozen voor drie gradaties of prestatieniveaus, afhankelijk van de ambitie van opdrachtgevers zoals beheermaatschappijen of schoolbesturen. Men onderscheidt klasse A ( met de strengste eisen), B en C (instapniveau). Het staat de opdrachtgever vrij om te kiezen voor verschillende klassen afhankelijk van het thema. Zo kan een school prioriteiten stellen, door bijvoorbeeld voor geluid en energie klasse A te kiezen en voor de overige thema's klasse B te gebruiken. Hierbij geldt wel dat de eisen uit klasse C gelden als harde minimumeisen die o.a. volgen uit het Bouwbesluit, maar het staat een opdrachtgever dus vrij om te kiezen voor een ambitieuzer programma.

Kinderdagverblijf gekleurde panelen beleid frisse scholen

Ruimte-akoestiek in het Programma van Eisen voor Frisse Scholen

Als specialist op het gebied van ruimte-akoestiek focust AKMA zich natuurlijk op de prestatie-indicatoren daaromtrent. Echter, maatregelen die u treft om de gewenste nagalm te halen kunnen ook (een deel van) de oplossing zijn om de eisen op gebied van geluidsisolatie (een van de andere indicatoren binnen het thema Geluid) makkelijker te halen. Dat scheelt u in de kosten!

klasseCBA
nagalmtijd [s]0,80,60,4
maximale nagalmtijden conform het Programma van Eisen voor Frisse Scholen

Hoeveel absorberend materiaal nodig is om doelstellingen uit deze tabel te halen hangt onder meer af van de grootte van de ruimte en welke geluidsabsorberende materialen zich reeds in deze ruimte bevinden. AKMA kan bij het ontwerpen van een akoestisch plan rekening houden met wijzigingen in uw ambitieniveau. Kiest u bijvoorbeeld voor niveau B in een bepaalde ruimte dan kunnen we panelen zo indelen dat een upgrade naar niveau A mooi in de ruimte blijft passen. Zo blijft U het beste houden op gebied van esthetiek en akoestiek. Wij zijn gesprekspartners voor architecten, bouwkundigen, ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen.

Muzieklokaal Frisse Scholen Beleid

Subsidie

Om maatregelen uit te kunnen voeren is er financiering nodig. Slechts een enkel schoolbestuur kan de kosten voor renovatie of nieuwbouw volledig dragen. Gelukkig zijn er overheidsinstanties die het belang van een gezond binnenmilieu voor leerlingen en personeel erkennen. Vanuit gemeente en provincie zijn diverse subsidies beschikbaar. Diverse ministeries reserveren bedragen voor verduurzaming van schoolhuisvesting. Binnenkort gaat de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van start. Deze tranche start al snel, in september dit jaar. Zorg dat u uw aanvraag op tijd indient, om deze subsidiepot aan te kunnen spreken.

Samengevat

Het Frisse Scholen-beleid stelt eisen op gebied van lucht, geluid, energie, temperatuur en licht in onderwijsgebouwen. Aan de hand van klassen A, B of C kan een schoolbestuur een ambitieniveau bepalen ten aanzien van deze verschillende thema's. AKMA is uw partner op gebied van de ruimte-akoestiek in dezen. Wij denken flexibel met u mee en bewegen mee in wijzigingen in uw ambitieniveau. Er zijn subsidiemogelijkheden, zorg dat u er op tijd bij bent om deze te kunnen ontvangen.

Hulp nodig bij Beleid Frisse Scholen? Wij helpen u graag!
Vrijbljvende offerte